Elektrická podlahovka v dome A0?

S nami to nie je žiaden problém

Ako už pravdepodobne všetci dobre viete, od roku 2021 musia všetky nové stavby spadať do energetickej triedy A0. Možno ste sa dostali k informácií, že na splnenie tejto normatívnej požiadavky nebude môcť byť do novostaby projektované elektické podlahové kúrenie, pretože elektrická energia ako zdroj vykurovania je značne znevýhodnená koeficientom 2,2.
 
Máme pre vás názornú ukážku a porovnanie troch variant zdrojov vykurovania a ohrevu TÚV (TČ, elektrickú podlahovku THSIW a plynový kondenzačný kotol). Každá varianta má vyčíslenú vstupnú investíciu a následné náklady na vykurovanie a následnú návratnosť investície. Poďme pekne poporiadku. 
 

Čo je potrebné aby sa stavba dostala do energetickej triedy A0?

Aby budova spĺňala energetickú triedu A0 musí dosiahnuť hodnotu PE (primárnej energie) <54

Je preto značne zložité stavbu do tejto energetickej triedy dostať. Najčastnejšie sa teda môžeme stretnúť z navrhnutím tepelného čerpadla ako zdroja vykurovania a ohrevu TUV spolu s rekuperáciou so spätným ziskom tepla, prípadne s plynovým kondenzačným kotlom, pokiaľ je pri hranici pozemku plyn. 

Ide ale o zjednodušený pohľad na možnosti, ako sa dá vykurovanie do stavby navrhnúť tak aby bola energetická trieda A0 dosiahnutá. 

Akým spôsobom navrhnúť do domu el. podlahovku na A0?

Spôsobov je viacero, a tak vám v spolupráci s energetickými špecialistami ukážeme jeden z nich. 

VYKUROVANIE

 • El. podlahovka THS IW (50%)
 • Krb na tuhé palivo bez rozvodov vzduchu (50%)

OHREV TÚV

 • Zásobníkový ohrievač s integrovaným tepelným čerpadlom (variantne solárne kolektory, fotovoltaika)

REKUPERÁCIA

 • Rekuperačná jednotka značky MELTEM

S týmto zoskupením technológií sa váš dom hravo dostane do energetickej triedy A0, a to pri najnižších možných investičných nákladoch. Nákladové porovnanie rozoberieme v nasledujúcej časti članku

Cenové porovnanie troch variantov zdrojov do A0

Variant 1 (Cena vrátane montáže)

 • Tepelné čerpadlo so zásobníkom – 9360€
 • Rekuperácia (MELTEM) – 1600€
 • Vodná podlahovka 100m2 vykurovanej plochy – 1900€

CENA SPOLU: 12860€
Mesačný náklad na vykurovanie – 18€
Rozdiel medzi variantom 1 a 2 – 5460€
Úspora na vykurovanie oproti variantu 2 – 34€/mesačne
Návratnosť rozdielu v úspore za mesačné platby – cca 160 mesiacov (cca 13 rokov)

Variant 2 

 • El. podlahovka THS IW (50%) 100m2 vykurovanej plochy (vrátane zónovej regulácie na WIFI) – 3000€
 • Rekuperácia (MELTEM) – 1600€
 • Krb na tuhé palivo (50%) – 1000€
 • Komín 6m – 800€
 • Ohrievač vody s integrovaným TČ – 1000€

CENA SPOLU: 7400€
Mesačný náklad na vykurovanie – 52€

Variant 3 (V prípade plynu v okolí pozemku)

 • Plynový kondenzačný kotol so zásobníkom + komín (zapojeni, dopojenie, revízia) – 5000€
 • Rekuperácia (MELTEM) – 1600€
 • Vodná podlahovka 100m2 vykurovanej plochy – 1900€
 • Plynová prípojka – 3000€

CENA SPOLU: 11500€
Mesačný náklad na vykurovanie – 23€
Rozdiel medzi variantom 1 a 2 – 4100€
Úspora na vykurovanie oproti variantu 2 – 29€/mesačne
Návratnosť rozdielu v úspore za mesačné platby – cca 141 mesiacov (cca 12 rokov)

Prepočet k stavebnému povoleniu/kolaudácií ZDARMA

Našim zákazníkom ponúkame prepočet projektového hodnotenia našou partnerskou spoločnosťou, ktorá rieši aj energetické certifiaty budov. Pri záujme systém vykurovania THS IW Vám tento prepočet dáme vypracovať zdarma, aby ste nemali zbytočné náklady. 

Pridaj komentár